Loading...

Thông báo lịch làm việc Online tại nhà phòng chống dịch Covid - 19

Thực hiện chủ trương của nhà nước và thành phố Hà Nội vê việc hạn chế tụ tập nơi đông người phòng tránh lây nhiễm Covid-19 trong các tuần cao điểm.

Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho anh chị em Công ty TAAP Việt Nam. 

Thời gian tạm dừng làm việc tại văn phòng trụ sở công ty như sau:

Từ ngày 30/03/2020 đến hết thời gian cách ly xã hội tại Thành phố Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file gửi tới từng cán bộ nhân viên công ty.

Đề nghị mọi người chấp hành đầy đủ nội quy làm việc tại nhà cũng như quy định của nhà nước trong thời gian cách ly xã hội.

Đại diện công ty
Giám đốc: Nguyễn Thế Anh 


Lên đầu