Loading...

Tuyển dụng

Tuyển dụng chuyên viên DIGITAL MARKETING mảng Game Mobile

TAAP VIỆT NAM cần Tuyển dụng chuyên viên DIGITAL MARKETING mảng Game Mobile. Xây dựng và triển khai kế hoạch quảng cáo kênh Digital (Google ads, Unity ads, Facebook ads…) theo kế hoạch Marketing cho từng sản phẩm.

Tuyển lập trình viên Cocos Creator

Làm Game cho các thị trường trong và ngoài nước. Yêu cầu ứng viên đã từng làm việc với các framework: Cocos Creator, Cocos2d-x, ligdx...

Tuyển Lập Trình viên Unity Developer

Lập trình, thiết kế và phát triển các dự án Game của công ty trên nền tảng unity. Phối hợp với các thành viên...

Tuyển Dụng Game Designer - Concept, Idea Game

Tuyển Dụng Game Designer - Action Game Lên ý tưởng và thiết kế kịch bản cho Game,

Tuyển nhân viên Thiết kế đồ họa, TTS Thiết kế đồ họa

Nhận topic/ content từ bộ phận Content & Managers để thiết kế ấn phẩm phù hợp

Tuyển Nhân viên Marketing

Lên kế hoạch cho các chương trình MKT, các chương trình sale, promotion, xây dựng nội dung và triển khai

Tuyển Nhân viên Seo

Phân tích SEO cho một dự án độc lập, phân tích, đánh giá từ khóa và lập kế hoạch SEO cho website

Tuyển Nhân viên Content

Viết, sáng tạo, phát triển, biên tập nội dung / tin / bài PR... đáp ứng chuẩn SEO, theo đúng yêu cầu

Tuyển Nhân viên Hành chính - Nhân sự

Làm các công việc văn thư và thủ tục hành chính: lưu trữ công văn, quản lý con dấu…

TUYỂN LẬP TRÌNH GAME: UNITY / COCOS

TUYỂN LẬP TRÌNH GAME: UNITY / COCOS

Tuyển dụng nhân viên viết Content - Nội dung

Công ty Taap việt Nam tuyển dụng nhân viên viết Content - Nội dung
Lên đầu