Loading...

Tuyển dụng

Tuyển lập trình viên Cocos Creator

Làm Game cho các thị trường trong và ngoài nước. Yêu cầu ứng viên đã từng làm việc với các framework: Cocos Creator, Cocos2d-x, ligdx...

Tuyển Nhân viên Unity Developer

Lập trình, thiết kế và phát triển các dự án Game của công ty trên nền tảng unity. Phối hợp với các thành viên...

Tuyển nhân viên Thiết kế đồ họa, TTS Thiết kế đồ họa

Nhận topic/ content từ bộ phận Content & Managers để thiết kế ấn phẩm phù hợp

Tuyển Nhân viên Marketing

Lên kế hoạch cho các chương trình MKT, các chương trình sale, promotion, xây dựng nội dung và triển khai

Tuyển Nhân viên Seo

Phân tích SEO cho một dự án độc lập, phân tích, đánh giá từ khóa và lập kế hoạch SEO cho website

Tuyển Nhân viên Content

Viết, sáng tạo, phát triển, biên tập nội dung / tin / bài PR... đáp ứng chuẩn SEO, theo đúng yêu cầu

Tuyển Nhân viên Hành chính - Nhân sự

Làm các công việc văn thư và thủ tục hành chính: lưu trữ công văn, quản lý con dấu…

Tuyển Nhân viên Kế Toán

Cập nhật số liệu, quản lý thu chi đầu vào, đầu ra, ghi chép sổ sách cơ bản. làm các công việc khác
Lên đầu