Loading...
Xây dựng ứng dụng OCB Smart OTP
Nhằm tăng cường bảo mật và nâng cao trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, Phương Đông đã hợp tác cùng TAAP xây dựng ứng dụng OCB Smart OTP.
THÔNG TIN DỰ ÁN

Nhằm tăng cường bảo mật và nâng cao trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, Phương Đông đã hợp tác cùng TAAP xây dựng ứng dụng OCB Smart OTP.

Xây dựng ứng dụng OCB Smart OTP cho ngân hàng Phương Đông là một trong những dự án lớn và thành công của TAAP, được đại diện Phương Đông rất hài lòng và đánh giá cao.

Xây dựng ứng dụng OCB Smart OTP 11

Ứng dụng này là phương pháp xác thực bằng mã OTP được tạo kết hợp với từng giao dịch thanh toán trên OCB Online/ OCB OMNI và được thông báo trên ứng dụng OCB iOTP ngay sau khi khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến. Ứng dụng OCB iOTP được cài đặt trên điện thoại di động thông minh (smart phone) hoặc máy tính bảng mà khách hàng đã đăng ký với OCB.

Lên đầu